SEND EN MAIL:
specialisten@mail.dk

RING PÅ TLF:
70 20 43 01

Kontakt mig

Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Persondataloven

1. Auto El Specialisten privatlivspolitik

Auto El Specialisten håndterer personoplysninger på følgende måde.

Auto El Specialisten lægger stor vægt på, at du er tryg ved at være kunde hos os. Vi behandler derfor de oplysninger, som bliver os givet, og som vi indsamler om dig, med respekt for dit privatliv og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

2. Ansvarlig

Auto El Specialisten er dataansvarlig og sikrer at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Kontaktoplysninger:
Auto El Specialisten
Vævergangen 23
2690 Karlslunde

Britta Kofmann Mathiasen
specialisten.britta@mail.dk
CVR.: 20021306

3. Hvilke oplysninger indsamles, og hvad bruges de til?

Vi indsamler, behandler og opbevarer generelt kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at udføre vores opgaver. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendige at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de personoplysninger, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Auto El Specialisten behandler forskellige oplysninger til forskellige formål:

3.1 Oplysninger i forbindelse med aftaleindgåelse

I forbindelse med indgåelse af en aftale registrerer vi de oplysninger, som du selv afgiver til Auto El Specialisten. Det omfatter Navn/Firma, adresse, telefonnummer, mailadresser, CVR og biloplysninger. For virksomhedskunder gælder det de afgivne oplysninger om virksomhedens kontaktpersoner.
Vi behandler disse oplysninger for at kunne administrere og betjene dig/virksomheden som kunde samt for at overholde gældende lovgivning.

​3.2 Personnummer

I forbindelse med overholdelse af hvidvaskningsloven samt indregistrering af køretøjet og indberetning om køretøjets bruger til SKAT har Auto El Specialisten behov for at modtage og videregive dit personnummer. Personnummeret anvendes til at foretaget en entydig identifikation.
Ved indgåelse af aftale med Auto El Specialisten samtykker du i, at Auto El Specialisten modtager og videregiver dit personnummer til de ovennævnte formål og modtagere.

3.3 Oplysninger om besøg på hjemmesiden www.auto-el-specialisten.dk

Oplysninger, om hvilke dele af hjemmesiden der besøges, opsamles i logfiler sammen med IP-adressen. Oplysningerne anvendes til optimering af hjemmesiden efter kundernes behov.

3.4 Cookies

Auto El Specialisten anvender cookies, der er en lille tekstfil, som gemmes gennem din browser. De cookies, som Auto El Specialisten anvender, indeholder ingen personlige oplysninger.
Auto El Specialisten har adgang til de indsamlede oplysninger. Oplysningerne anvendes til og videregives i form af statistikker mv., uden angivelse af individuelle IP-adresser. Formålet med bearbejdelsen af statistik hentet fra cookies er at kunne tilbyde en bedre hjemmeside.

3.5 Markedsføring

Personoplysningerne vil alene blive anvendt eller videregivet til brug for markedsføring, såfremt du har givet samtykke hertil.
Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

4. Hvem har adgang til personoplysningerne

Auto El Specialisten har adgang til at bruge personoplysningerne. Dog kun i det omfang dette er nødvendigt for at kunne servicere dig som kunde eller for at overholde gældende lovgivning.

Personoplysningerne videregives alene til samarbejdspartnere, som har til opgave at varetage nødvendige funktioner, for at Auto El Specialisten kan levere sin ydelser.

Auto El Specialisten videregiver generelt oplysningerne til følgende databehandlere: IT-leverandør, som er ansvarlig for driften af Auto El Specialisten IT-system, selskabets bogholder/Regnskabsprogram, selskabets revisor og advokat, samarbejdspartner vedrørende satellitovervågning af køretøjet. Hertil kommer offentlige myndigheder i forbindelse med indregistrering mv. (SKAT).

Personoplysningerne vil alene blive anvendt eller videregivet til brug for markedsføring, såfremt du har givet samtykke hertil. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

5. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Personoplysningerne gemmes så længe du er kunde hos Auto El Specialisten

Efter kundeforholdet er ophørt, gemmes personoplysningerne, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, herunder hvidvaskloven, bogføringsloven og gældende databeskyttelseslovgivning. Dette indebærer, at personoplysningerne gemmes i ca. 5 år efter kundeforholdet er ophørt.

6. Hvordan opbevares oplysningerne?

Auto El Specialisten opbevarer personoplysningerne sikkert og fortroligt.

Auto El Specialisten har vedtaget interne regler, der har til formål at beskytte personoplysningerne mod uautoriseret adgang og offentliggørelse.

For at undgå, at data går tabt, tager vi løbende backup af vores data, herunder personoplysningerne.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

7. Dine rettigheder

  • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Hvis du ønsker indsigt, kan du henvende dig via e-mail på den under pkt. 2 angivne e-mailadresse.
  • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
  • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig
  • Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme, eller er nødvendige for, at vi kan betjene dig som kunde hos Auto El Specialisten.
  • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

8. Klage

Du har mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet via e-mailadressen dt@datatilsynet.dk.

Se yderligere kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk

9. Ændring af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Åbningstider

Mandag​

​7.30 - 16.00

Tirsdag​

​7.30 - 16.00

Onsdag

​7.30 - 16.00

Torsdag

​7.30 - 16.00

Fredag

​7.30 - 14.00

OBS TAXA NØDSERVICE LØRDAG HOLDER LUKKET

​Firmaoplysninger

Auto El Specialisten

​​CVR: 20021306

Her finder du os

Vævergangen 23

2690 Karlslunde

Kontaktoplysninger

Telefon: 70 20 43 01

​E-mail: specialisten@mail.dk